Inhoud van de cursus

  1. Over mij

  2. Wat mij drijft

  3. Disclaimer

  4. Huiswerkopdrachten en individuele terugkoppeling

  1. Denken om te handelen: het gesprek met jezelf

  2. Het morele - wie is mijn gelijke?

  3. Drie vragen over anders of eender?

  4. Overdenkingen

  1. De reader bij les 1 en 2

  2. Aristoteles de deugdenleer

  3. Het juiste midden bij moderne deugden

  4. Zorg voor het zelf en de relatie met de ander

  5. Drie Casussen

  6. Test je kennis over de deugdenethiek

  7. De huiswerkopdracht

  1. De reader bij les 3

  2. De plichtenethiek

  3. Een paar voorbeelden in de tekst

  4. Oefenen met de algemene regel

  5. Drie casussen

  6. Test je kennis over de plichtenethiek

  7. De huiswerkopdracht

  1. De reader bij les 4

  2. Het utilitarisme of het nutsprincipe

  3. Het grootste goed voor de grootste groep

  4. Oefenen met het grootste goed voor de grootste groep

  5. Het minste leed

  6. Oefenen met het minste leed

  7. Drie casussen

  8. Test je kennis over het utilitarisme

  9. De huiswerkopdracht

  10. Ethisch denken

Over deze cursus

 • Gratis
 • Een cursus over het denkproces om tot een moreel besluit te komen. De cursus bestaat uit presentaties, teksten en praktische opdrachten.

Ontdek je filosofisch denken, start vandaag