Inhoud van de cursus

  1. De reader bij les 1 en 2

   GRATIS
  2. Aristoteles de deugdenleer

   GRATIS
  3. Het juiste midden bij moderne deugden

   GRATIS
  4. Zorg voor het zelf en de relatie met de ander

  5. Drie Casussen

  6. Test je kennis over de deugdenethiek

  7. De huiswerkopdracht

  1. De reader bij les 3

  2. De plichtenethiek

  3. Een paar voorbeelden in de tekst

  4. Oefenen met de algemene regel

  5. Drie casussen

  6. Test je kennis over de plichtenethiek

  7. De huiswerkopdracht

  1. De reader bij les 4

  2. Het utilitarisme of het nutsprincipe

  3. Het grootste goed voor de grootste groep

  4. Oefenen met het grootste goed voor de grootste groep

  5. Het minste leed

  6. Oefenen met het minste leed

  7. Drie casussen

  8. Test je kennis over het utilitarisme

  9. De huiswerkopdracht

  10. Ethisch denken

  1. De reader bij les 5

  2. rechtvaardigheid: schaarste en contractanten

  3. Oefenen met schaarste

  4. Oefenen met contractanten

  5. In vrijheid volwaardig kunnen deelnemen

  6. Oefenen met 'in vrijheid volwaardig kunnen deelnemen'

  7. De stappen van het denken

  8. Test je kennis over rechtvaardigheid

  9. De huiswerkopdracht

Over deze cursus

 • €65,00
 • Een cursus over het denkproces om tot een moreel besluit te komen. De cursus bestaat uit presentaties, teksten en praktische opdrachten.

Geef met filosofie richting aan je leven